Search

The National Māori Pandemic Group

The thinking about tangihanga processes is a poster released by Te Rōpū Whakakaupapa Urutā – The National Māori Pandemic Group, they’ve got Māori interests at heart – they are a type of governmental advisor. From now have a think about going to a tangi. Me pātai ki a koe anō, he take tāū mo te noho ki te kainga’. Inā ae – well, whānau me noho ki te kainga, ka tika. For the bereaving family, different thinking as well. Te whānau pani – Home tangihanga is suggested as opposed to Marae. Only those close whānau members might stay with the tūpāpaku. Its an interesting read whānau you can read it for yourself at www.uruta.maori.nz Its a downloadable resource and informative. Me tirohia I te whārangi ipurangi , pae tukutuku.


14 views